Novinky

V roku 2017 folklórna skupina Komanička s ľudovou hudbou Jozefa Vasiľa nahrala CD s názvom
Poceš me Bože moj, na ktorom sú známe i menej známe piesne z obce a okolia. Piesne vysťahovalecké, vojenské, aj svadobné. Práve toto CD chceme 1.7.2018 o 16:30 v kultúrnom dome v Novom Ruskove predstaviť verejnosti.

Srdečne Vás pozývame.