O nás

Vitajte na stránke občianskeho združenia Komanička. Cieľom občianskeho združenia je uchovávať a rozvíjať tradičnú ľudovú kultúru vo forme spevu, tanca, hovoreného slova, zvykov, ktoré boli súčasťou života predchádzajúcich generácií, po ktorých sa zachovali nádherné piesne, tance. Našim cieľom je vzbudiť záujem o tieto hodnoty v mladších generáciách, dať im v dnešnej dobe poznačenej komercionalizmom a presadzovaním sa konzumného spôsobu života aj inú alternatívu. Veríme, že spev, tanec a spoločné trávenie voľného času pri týchto aktivitách sa stane príjemným odpútaním sa od všedných a každodenných povinností a prinesie všetkým radosť a potešenie.

Podporili nás:

 loga


Kde nás nájdete:

V kultúrnom dome v Novom Ruskove.
Stretávame sa každú nedeľu.
Malá komanička od 17 do 18 hodiny.
Dievčatá od 18 do 19 hodiny.
Muži od 19 do 20 hodiny.

Kontakt:

Ing. Jaroslav Leškanič
Lipová 175, Nový Ruskov
075 01, Trebišov
tel: +421 903 623 205
mail: fs.komanicka@gmail.com
www.komanicka.sk