Darujte 2%

Občianske združenie Folklórna skupina Komanička pôsobí v obci Nový Ruskov od roku 2011. Jej cieľom je uchovávať a rozvíjať tradičnú ľudovú kultúru vo forme spevu, tanca a hovoreného slova, či zvykov, ktoré boli súčasťou života predchádzajúcich generácií. My, jej členovia, chceme vzbudiť záujem o tieto hodnoty hlavne u mladých ľudí a dať im v dnešnej dobe, poznačenej komercionalizmom a presadzovaním konzumného spôsobu života, aj inú alternativu trávenia voľného času.
Touto cestou Vás chceme poprosiť o podporu Občianskeho združenia Folklórna skupina Komanička darovaním 2% daní.

Postup krokov na poukázanie 2% daní

Vyhlasenie

Ďakujeme